Spis treści

 

I. PREMIEROWE NIEZBĘDNIKI KOLĘDNIKA

"Na kopie siana"
Niezbędnik Kolędnika nr X

W programie swoiste the best of kolędowego repertuaru. Kolędy ze dworu, spod strzechy i dziadowskich wędrówek. Zaczerpnęliśmy ze staropolskich kancjonałów, starodawnych śpiewników, znanych i nieznanych kantyczek, zbioru Oskara Kolberga, antologii Bartosza Gałązki oraz żywej tradycji Podkarpacia. Kolędy z różnych epok, w różnych stylistykach wykonawczych przy akompaniamencie dawnych i tradycyjnych instrumentów z podkarpackich Pracowni Lutniczych Leszka pelca i Lucjana Kościółka. Reasumująć nieco kolędy dworskie, klasztorne, ludowe, góralskie, bojkowskie, pastorałki, domowe, życzące, podokienne, apokryficzne, dziadowskie  etc. etc.

Na kopie siana Niezbędnik Kolędnika nr 10
ŹRÓDŁA

* Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane przez X. M. M. Mioduszewskiego zebrane. Druk z 1843 r., Kraków.
* Kolędy i pastorałki, Karol Miarka, Kantyczka 1911 r.
* Kolędy domowe i pastorałki. Kantyczka z nutami Jana Kaszyckiego, 1911 r.
* Oskar Kolberg "Dzieła Wszystkie", tom V, Krakowskie, od Alwerni
* Bartosz Gałązka "Kolędy Podkarpacia"
t. I, Podgórze 1; t. II, Podgórze 2; t. IV, Od Leżajska.
Łętownia, Wydrze, Kombornia, Makowiska, Zagorzyce, Rakowa, Łopienka, Ruda Łańcucka, Jasionka, Dąbrowica, 
Brzóza Królewska, Stare Miasto, Jeżowe, Wierzawice, Żołynia, 
Wola Zarczycka, Brzóza Stadnicka.
"Kolędy z gór" - Lubomierz-Rzeki, Gorce

*********

"Przylecieli tak śliczni Anieli"
Niezbędnik Kolędnika nr XI

"Po upadku człowieka grzesznego użalił się Pan stworzenia swego, zesłał na świat Archanioła cnego ..."  kolędowanie rozpoczyna adwentowe wprowadzenie, czyli początek wszystkiego.  Niezbędnik oparty jest na żywej tradycji Podkarpacia. Znajdziecie w nim kolędy z różnych stron regionu. Zabierzemy Was na wędrówkę wraz z kolędnikami-rozbójnikami, będziemy kolędować m.in. z szopką, z Rajem, po dziadowsku, pobałamucimy troszeczkę i utulimy ludową kołysanką. W programie kolędy tradycyjne z Podkarpacia czyli domowe, gospodarskie, rzemieśłników, podokienne, życzące, śiewy kolędznicze, kolędowanie z Rajem, zdarzają się i klasztorne, apokryficzne, dziadowskie, bałamuty i kołysanki. A wszystko to przy akompaniamencie dawnych i tradycyjnych instrumentów z podkarpackich Pracowni Lutniczych Leszka pelca i Lucjana Kościółka.

Przylecieli tak śliczni Anieli Niezbędnik Kolędnika nr 11

 ŹRÓDŁA

* Bartosz Gałązka "Śpiewy Nabożne Podkarpacia"
"Kolędy Podkarpacia"
t. I, Podgórze 1; t. II Podgórze 2; t. III Pogranicze Polsko-Ruskie 1; t. IV Od Leżajska, t. VI Pogranicze Polsko-Ruskie 2.
Cieszyna, Łętownia, Wydrze, Posada Jaśliska, Jasionka, Jelna, Kombornia, Łopienka, Wielopole Skrzyńskie, Reczpol, Ruda Łańcucka, Wietrzno, Jabłonka, Dąbrowica, Brzóza Królewska, Stare Miasto, Jeżowe, Wierzawice, Żołynia, Brzóza Stadnicka, Wola Zarczycka.

plcsenfrdehuitptroruskessvuk