Zapraszamy - świętujcie z nami nasz skromny Jubileusz

Koncert pieśni wędrownych śpiewaków dedykowany lirnikom z Ukrainy.

 

 „Łańcuch łączący Ziemię z Niebem – Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny”.

Zapraszamy na przesłuchania

Zapraszamy na koncert muzyki dworskiej