KRONIKA NASZYCH DZIEJÓW ROK 2021

 ROK 2021

Czerwiec
*
Koncert

„Wszyscy Święci Patronowie” – Pieśni do Świętych Pańskich
Program:
Pieśni średniowieczne, staropolskie, tradycyjne i ludowe.
Pieśni Pogranicza . Pieśni cerkiewne. Pieśni wędrownych śpiewaków .
*
Program dodatkowy
„A Ty myła sztos dumała”
Koncert pieśni Pogranicza. Pieśni tradycyjne, ludowe, obrzędowe.
*
Prezentacja
rekonstrukcji instrumentów historycznych
z podkarpackich pracowni lutniczych.

Miejsce
Kościół pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, Michniowiec

**
Koncert
„Na rozstajnych drogach” - O żywocie człowieka grzesznego
Program:
Pieśni dawne, tradycyjne i ludowe. Pieśni Pogranicza. Pieśni wędrownych śpiewaków.
**
Program dodatkowy
„A Ty myła sztos dumała”
Koncert pieśni Pogranicza. Pieśni tradycyjne, ludowe, obrzędowe.
**
Prezentacja rekonstrukcji instrumentów historycznych
z podkarpackich pracowni lutniczych.

Miejsce
Cerkiew pw. Św. Paraksewy w Radrużu

Organizator
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt
„Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza”.

Lipiec
*
Spotkanie dla dzieci i młodzieży SZMER 1
Pieśni. Tańce. Instrumenty.

- Spotkanie z tradycją i wspólne muzykowanie
- Mini warsztat pieśni i dawnych tańców
- Prezentacja rekonstrukcji instrumentów średniowiecznych
z Pracowni Leszka Pelca „Caelo et serra”.
Miejsce
Edukacyjna Zagroda SZMER w Godowej, Podkarpacie
Organizator
Vox Angeli
Edukacyjna Zagroda SZMER
**
Koncert
„Posłuchajcie ja Was proszę” - Dziadowskie opowieści
Program:
Pieśni ku czci Matki Bożej – średniowieczne, staropolskie, tradycyjne.
Pieśni wędrownych śpiewaków - moralizatorskie, historyczne i ludowe.
Pieśni Pogranicza. Dziadowskie opowieści.
**
Program dodatkowy
„A Ty myła sztos dumała”
Koncert pieśni Pogranicza. Pieśni tradycyjne, ludowe, obrzędowe.
**
Prezentacja rekonstrukcji instrumentów historycznych
z podkarpackich pracowni lutniczych.

Miejsce
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie

Organizator
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt
„Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza”.
***
Spotkanie dla dzieci i młodzieży SZMER 2
Pieśni. Tańce. Instrumenty.

- Wspólne muzykowanie
- Mini warsztat pieśni tradycyjnych
- Prezentacja rekonstrukcji instrumentów średniowiecznych
z Pracowni Leszka Pelca „Caelo et serra”.
Miejsce
Edukacyjna Zagroda SZMER w Godowej, Podkarpacie
Organizator
Vox Angeli
Edukacyjna Zagroda SZMER

Sierpień
„Rozmowy cukrowe” – o miłości, złości i zazdrości.
Koncert pieśni dworskich
Miejsce
Dwór z Rdzawy w Sądeckim Parku Etnograficznym.
Organizator
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Sądecki Park Etnograficzny
Projekt
„Wesele dworskie”

Listopad
„Łańcuch łączący Ziemię z Niebem – Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny”.

Spotkanie autorskie Kamila Basty autora publikacji pod tymże samym tytułem.
„Bije pierwsza godzina... Przy pogrzebie”
Koncert pieśni pogrzebowych towarzyszący promocji książki.
Miejsce
Kościół z Łososiny Dolnej w Sądeckim Parku Etnograficznym.
Organizator
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Sądecki Park Etnograficzny