O Święty Jezu, cóżeś Ty uczynił
Podkarpackie Misterium Wielkopostne

podkarpackie misterium wielkopostne cd 120

<p">Stacye Jerozolimskie - Tradycyjna Droga Krzyżowa.
Nabożeństwo w całości śpiewane zarówno przez zespół jak i przez wiernych. Wszyscy uczestnicy otrzymują śpiewnik z tekstami, dzięki czemu mogą czynnie włączyć się w przeżywanie treści. Odnalezione w miejscowości Niewodna stały się inspiracją do stworzenia Podkarpackiego Misterium Wielkopostnego. Stacyje Jerozolimskie zostały ubogacone w rozważania zaczerpnięte z pasyjnych pieśni staroposlkich i tradycyjnych Materiał został zarejestrowany na żywo w kościele pw. Św. Jana Kantego w Ustrobnej.

Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli:
Barbara Bator - śpiew, sceanariusz i opracowanie
Maciej Bator - śpiew, lira korbowa
Wojciech Litwińczuk - śpiew

Nagranie: GrendelArt Studio
Projekt graficzny: Barbara i Maciej Bator

Podziękowania:
Ks. Artur Progorowicz
Ks. Wojciech Zygo
Marek Twardy - rzeźba ludowa

Źródła: 

Kancjonał Walentego z Brzozowa 1554 r.
"Jezus Chrystus Bóg człowiek" , "Chryste Królu Stworzycielu ",
"Pamiętajmyż wszyscy wierni", "Usłysz Twórco dobrotliwy".

Bartosz Gałązka,"Śpiewy Nabożne Podkarpacia"
Stacye Jerozolimskie - Droga Krzyżowa
"Po ciężkich krzywdach"
Inf. p. Maria Świstak, (1930), Niewodna.
"Wielbij duszo Pańskie Rany"
Inf. Julia Witkowicz (1923), Przybówka.
Teskt z Fontanny, mel. z Pobudki Gorzkich Żalów, wariant z Ustrobny.
"Idzie wesoło Jezus do Ogrojca"
Inf. Maria Ciołkosz (1940), Wielopole Skrz.
"O Święty Jezu, cóżeś Ty przewinił"
Inf. Anna Wnęk (1921), Pstrągówka.
"Gdy miły Jezus był w Betanii"
Inf. Irena Czaja (1945), Różanka.
"Ojcze Boże Wszechmogący"
Inf. Emilia Kruczek (1929), Wielopole Skrzyńskie.
"Witaj cierniowa korona"
Inf. Maria Migalska (1941), Brzeziny.
"Rozpłyńcie się me źrenice"
Inf. Czesława Wawrzonek (1922), Nawsie.
"Ty, któryś gorzko na krzyżu"
Inf. Helena Puchalska (1940), Klimkówka.
"Stabat Mater Dolorosa"
Inf. Elżbieta Mróz (1925), Jedlicze.
"Płaczcie Anieli"
Inf. Helena Puchalska (1940), Klimkówka.