Przy piecu i pod oknem - kolędy z Podkarpacia 1

przy piecu i pod oknem 1Płyta zawiera wybrane utwory, pochodzące z żywej i ginącej tradycji przebadanego regionu. Wśród nich znalazły się zarówno wykonania źródłowe, zarejestrowane podczas wywiadów terenowych w domach śpiewaków, jak i wykonania nagrane przez przedstawicieli różnych grup odtwarzających pieśni tradycyjne w fromach niestylizowanych. 

Źródła pieśni: 
Badania terenowe Bartosza Gałązki

Kolędy w wykonaniu Vox Angeli:
nr 3 - "Z dawien dawna zwyczaj wszędzie" (Brzóza Stadnicka)
nr 8 - "Gdy Maryja wędrowała" (Jelna)
nr 27 - "Na polu daleko" (Jeżowe) - lira korbowa
nr 28 - "Hej była ci tu Matuchniczka Boża" (Zagorzyce)

Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli:
Barbara Bator - śpiew
Maciej Bator - śpiew, lira korbowa
Wojciech Litwińczuk - śpiew